Sorry, this video is not available in your country.

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Bạn Bị Nhiễm Covid-19?

chia sẻ

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Bạn Bị Nhiễm Covid-19?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 13/04/2020
Sarah Boseley, biên tập viên sức khỏe của The Guardian, đã phân loại giải thích về các nhóm người khi bị nhiễm Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm