Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Trang Trại Khủng Long: Phần 1 - Dino Ranch S1 | Tập 01

Một trang trại làm việc dưới bầu trời tuyệt vời của đất nước nông trại - và là nơi sinh sống của gia đình Cassidy thân thiết: Ma (Jane), Pa (Bo) và ba người con nuôi của họ, Jon, Min và Miguel. Nhưng đây không phải là trang trại bình thường. Gia đình Cassidy được giao nhiệm vụ chăn gia súc, cưỡi và chăm sóc một bầy khủng long chạy đua và gầm rú sôi động, những người cũng là bạn thân của họ.

Có thể bạn thích