Sorry, this video is not available in your country.

Độc Đáo Lễ Hội Cầu Ngư Tại Làng Chài Gần 400 Năm Ở Quảng Bình

chia sẻ

Độc Đáo Lễ Hội Cầu Ngư Tại Làng Chài Gần 400 Năm Ở Quảng Bình

Người đăng:
Ngày đăng: 25/02/2024
Cứ vào dịp rằm tháng giêng, người dân ở làng Cảnh Dương (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) lại nô nức tổ chức lễ hội cầu ngư, lễ hội lớn nhất trong năm tại làng chài gần 400 năm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm