Sorry, this video is not available in your country.

Đối Thoại Davos: Tương Lai Của Các Thế Giới Số

chia sẻ

Đối Thoại Davos: Tương Lai Của Các Thế Giới Số

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Ngày 28/10/2021, Facebook chính thức đổi tên thành Meta - thời điểm đánh dấu bước ngoặt mới, hướng sự chú ý của thế giới tới một tiềm năng mới mang tên metaverse.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm