Sorry, this video is not available in your country.

Đối Thoại Văn Hóa: Sự Kế Thừa, Kết Nối Các Thế Hệ Văn Chương Nước Nhà

chia sẻ

Đối Thoại Văn Hóa: Sự Kế Thừa, Kết Nối Các Thế Hệ Văn Chương Nước Nhà

Người đăng:
Ngày đăng: 06/11/2023
Ngạn ngữ Ả Rập có câu: “Khi một người già qua đời là người ta chôn theo cả một thư viện”. Điều đúc kết này luôn đúng với mọi ngành nghề trong xã hội; và đặc biệt càng đúng hơn với những người cầm bút, dù ở bất kỳ thời đại nào.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm