Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Đội Tuần Tra Lưu Động - Roving Inspection Team | Tập 34

8.8 / 49 đánh giá
Đạo diễn: Lý Bộ
Sản xuất: Human TV
Bộ phim kể về quá trình phá án của kiểm sát viên Phùng Sâm, anh được cán bộ tỉnh điều xuống để lật lại vụ án 930, đồng thời anh cũng đã tìm được manh mối về vụ sát hại người vợ của mình vào 10 năm trước.  

Có thể bạn thích

Phim bộ 0.0 2/36 Tập
Phim bộ 6.3 44 Tập
Phim bộ 8.3 60 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.9 15 Tập
Phim lẻ 8.3 102 Phút
Phim bộ 8.7 42 Tập
Phim bộ 9.7 43 Tập
Phim bộ 7.5 45 Tập
Phim bộ 9.3 24 Tập
Phim bộ 8.3 55 Tập
Phim bộ 8.2 43 Tập
Phim bộ 7.5 50 Tập
Phim bộ 10.0 45 Tập
Phim bộ 6.9 80 Tập
Phim bộ 8.2 60 Tập
Phim bộ 5.7 40 Tập
Phim bộ 9.4 52 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 8.0 36 Tập
Phim bộ 8.6 36 Tập
Phim bộ 8.9 50 Tập
Phim bộ 8.4 40 Tập
Phim bộ 8.8 54 Tập
Phim bộ 9.3 32 Tập
Phim bộ 9.3 47 Tập
Phim bộ 7.6 38 Tập
Phim bộ 7.2 35 Tập
Phim bộ 8.8 61 Tập (5 Phần)
Phim bộ 8.1 31 Tập