Sorry, this video is not available in your country.

Đối Tượng Tấn Công Bằng Dao Tại Australia Có Tiền Sử Bệnh Tâm Thần

chia sẻ

Đối Tượng Tấn Công Bằng Dao Tại Australia Có Tiền Sử Bệnh Tâm Thần

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Trợ lý Cảnh sát trưởng bang New South Wales Anthony Cooke cho biết đối tượng đến từ bang Queensland, có tiền sử bệnh tâm thần và đã được cảnh sát lưu hồ sơ theo dõi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm