Sorry, this video is not available in your country.

Đồng Bào Khmer Nam Bộ Rộn Ràng Đón Tết Chol - Chnam - Thmay

chia sẻ

Đồng Bào Khmer Nam Bộ Rộn Ràng Đón Tết Chol - Chnam - Thmay

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 17/04/2024
Tết cổ truyền Chol - Chnam - Thmay của đồng bào Khmer năm nay sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tết đến tại các phum, sóc vùng đồng bào Khmer ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, không khí Tết cổ truyền rộng ràng, hiện diện trên từng nếp nhà, phum sóc.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm