Sorry, this video is not available in your country.

Động Tác Overhead Press

Yêu thích

Những Bài Tập Nâng Cao Sức Khỏe Cho Phụ Nữ

Những Bài Tập Nâng Cao Sức Khỏe Cho Phụ Nữ: Động Tác Overhead Press

Người đăng: sportschannel
Thể dục có thể cải thiện sức khỏe, nhưng với nhiều người, tập luyện chăm chỉ có thể thay đổi số phận.
Tags: Thể thao, hướng dẫn tập luyện

Có thể bạn thích