Sorry, this video is not available in your country.

Đồng Tháp Đề Nghị Xét Đặc Cách Tốt Nghiệp Cho 4000 Thí Sinh Chưa Thi Tốt Nghiệp Do Dịch

chia sẻ

Đồng Tháp Đề Nghị Xét Đặc Cách Tốt Nghiệp Cho 4000 Thí Sinh Chưa Thi Tốt Nghiệp Do Dịch

Người đăng: talinh
Ngày đăng: 29/07/2021
Tại tỉnh Đồng Tháp hiện có 4800 thí sinh nằm trong vùng có dịch không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021. Do đó UBND tỉnh vừa gửi công văn đến Bộ giáo dục và đào tạo xem xét đặt cách cho các thí sinh này tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm