Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Drillbit Taylor

Owen Wilson vào vai Drillbit Taylor, tay đánh thuê, sát thủ và vệ sĩ mạt hạng nhận việc bảo vệ ba học sinh năm nhất khỏi đám bắt nạt ở trung học.  

Có thể bạn thích