Sorry, this video is not available in your country.

Dự Án Metro Nhổn - Ga Hà Nội 13 Lần “Lỡ Hẹn” Về Đích

chia sẻ

Dự Án Metro Nhổn - Ga Hà Nội 13 Lần “Lỡ Hẹn” Về Đích

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 10/07/2024
Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phải trực tiếp giải quyết các vướng mắc để đưa các đoàn tàu vào hoạt động, tuy nhiên, siêu dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội tiếp tục lỡ hẹn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm