Sorry, this video is not available in your country.

Du Khách Đến Trung Quốc Tăng Mạnh Nhờ Chính Sách Miễn Thị Thực

chia sẻ

Du Khách Đến Trung Quốc Tăng Mạnh Nhờ Chính Sách Miễn Thị Thực

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, sau một thời gian triển khai, chính sách miễn thị thực cho một số đối tượng du khách đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo đà phục hồi và tăng trưởng cho ngành du lịch nước này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm