Sorry, this video is not available in your country.

Du Khách Trung Quốc Mắng Bảo Vệ Vì Không Được Chụp Ảnh Với Sư Tử

chia sẻ

Du Khách Trung Quốc Mắng Bảo Vệ Vì Không Được Chụp Ảnh Với Sư Tử

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 14/10/2021
Người phụ nữ này đã tìm mọi cách để lại gần chụp ảnh con sư tử. Một nhân viên an ninh đã yêu cầu cô giữ khoảng cách nhưng cô cứ nằng nặc tiến lại gần và bắt đầu cãi nhau với người nhân viên. Đài truyền hình quốc gia CCTV đã lên án thái độ của người phụ nữ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm