Sorry, this video is not available in your country.

Dữ Liệu Cá Nhân Của 68 Triệu Người Đang "Trôi Nổi" Trên Mạng

chia sẻ

Dữ Liệu Cá Nhân Của 68 Triệu Người Đang "Trôi Nổi" Trên Mạng

Theo báo cáo của Bộ Công an, 2/3 dân số Việt Nam, trên 68 triệu người đang bị chia sẻ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng với nhiều hình thức, mức độ khác nhau. Cho thấy tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng đang ngày càng diễn biến phức tạp, vậy giải pháp của Bộ Công an để ngăn chặn tình trạng này là gì?
Tags: An Ninh Mạng, Lộ Lọt Dữ Liệu Cá Nhân, Mua Bán Thông Tin Cá Nhân