Sorry, this video is not available in your country.

Dubai Thúc Đẩy Giao Thông Xanh

chia sẻ

Dubai Thúc Đẩy Giao Thông Xanh

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Để hưởng ứng hội nghị, thành phố Dubai đã thúc đẩy các loại hình giao thông thân thiện với môi trường.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm