Sorry, this video is not available in your country.

Đức Viện Trợ Thêm Hệ Thống Patriot Cho Ukraine

chia sẻ

Đức Viện Trợ Thêm Hệ Thống Patriot Cho Ukraine

Người đăng:
Ngày đăng: 15/04/2024
Đức sẽ viện trợ thêm một hệ thống Patriot cho Ukraine nhằm giúp nước này phòng thủ tốt hơn trước các đợt tập kích của Nga.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm