Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Xứ Cát - Dune

Trong tương lai xa của nhân loại, Công tước Leto Atreides nhận lời lãnh đạo hành tinh hoang mạc đầy nguy hiểm Arrakis, hay Hành tinh Cát, nguồn cung cấp duy nhất cho thứ Hương dược quý giá, có khả năng kéo dài tuổi thọ và gia tăng sức mạnh.  
Tags:

Có thể bạn thích