Sorry, this video is not available in your country.

Đường Sắt Bắc - Nam Tê Liệt Vì Sạt Lở Đất Đá Bịt Kín Cửa Hầm Đèo Cả

chia sẻ

Đường Sắt Bắc - Nam Tê Liệt Vì Sạt Lở Đất Đá Bịt Kín Cửa Hầm Đèo Cả

Người đăng:
Ngày đăng: 14/04/2024
Vào lúc 12h45 ngày 12/4, trần hầm đường sắt Bãi Gió bất ngờ sạt hơn 100m3 đất, đá bịt kín cửa hầm, kéo dài khoảng 5m. Vụ sạt lở khiến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Phú Yên - Khánh Hòa tê liệt.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm