Sorry, this video is not available in your country.

Đường Sắt Đô Thị: Có Kịch Bản Đột Phá Mới Hoàn Thành Mục Tiêu Đề Ra

chia sẻ

Đường Sắt Đô Thị: Có Kịch Bản Đột Phá Mới Hoàn Thành Mục Tiêu Đề Ra

Người đăng:
Ngày đăng: 21/04/2024
Muốn giảm xe máy và các phương tiện giao thông cá nhân khác trong giao thông nội đô, Hà Nội phải phát triển được hệ thống vận tải hành khách công cộng, nhất là đường sắt đô thị để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, để làm được điều này, bên cạnh nguồn lực lớn, thành phố cần có những cơ chế, chính sách mang tính đột phá hơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm