Sorry, this video is not available in your country.

Đường Xã, Đường Thôn Xóm Phải Đặt Tên Và Có Hành Lang An Toàn: Có Khả Thi Không?

chia sẻ

Đường Xã, Đường Thôn Xóm Phải Đặt Tên Và Có Hành Lang An Toàn: Có Khả Thi Không?

Người đăng:
Ngày đăng: 24/11/2023
Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Đường bộ, đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh - đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát các nội dung của dự thảo Luật với các Luật khác có liên quan để tránh trùng lặp, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, nhất là Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.  

Tin Tức Tất cả

Xem thêm