Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Duyên Kiếp (Trích Đoạn): Duyên Kiếp

8.3 / 27 đánh giá
Vở cải lương Duyên Kiếp với sự tham gia của nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ.