Sorry, this video is not available in your country.

Duyên Kiếp

Yêu thích

Duyên Kiếp

Duyên Kiếp (Trích Đoạn): Duyên Kiếp

Người đăng: nhac_tonghop
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Vở cải lương Duyên Kiếp với sự tham gia của nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ.

Có thể bạn thích