Sorry, this video is not available in your country.

Ecb: Đồng Euro Là Trụ Cột Của Hòa Bình Lâu Dài

chia sẻ

Ecb: Đồng Euro Là Trụ Cột Của Hòa Bình Lâu Dài

Người đăng:
Ngày đăng: 26/05/2023
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vừa qua đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập. Nhân dịp này, Chủ tịch ECB khẳng định đồng euro là nền tảng cho hòa bình lâu dài.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm