Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Nhanh Và Nguy Hiểm: Phần 4 - Fast & Furious S4

Câu chuyện về những người hùng xa lộ và những màn đua xe kinh điển tiếp tục. Khi bị 1 kẻ thù chung truy đuổi, Dom và Brian phải gác lại những hiềm khích cũ, học cách hợp tác và tin tưởng nhau một lần nữa để đánh bại kẻ xấu.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 7.0 116 phút
Phim lẻ 8.7 157 Phút
Phim lẻ 8.9 136 Phút
Phim lẻ 10.0 149 Phút
Phim lẻ 7.6 104 Phút
Phim lẻ 9.0 162 Phút
Phim lẻ 8.0 112 Phút
Phim lẻ 8.4 112 Phút
Phim lẻ 10.0 111 Phút
Phim lẻ 8.0 136 Phút
Phim lẻ 9.1 156 Phút
Phim lẻ 8.8 145 Phút
Phim lẻ 9.7 89 Phút
Phim lẻ 7.2 90 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.9 132 Phút
Phim lẻ 10.0 119 phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 132 Phút
Phim lẻ 8.2 87 Phút
Phim lẻ 0.0 93 phút