Sorry, this video is not available in your country.

Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 3 - Tập 1)

chia sẻ

Fbi: Đơn Vị Quốc Tế (Phần 3 - Tập 1)

Ngoài chức năng điều tra trong nước, FBI còn hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Bộ phim theo chân nhóm đặc vụ ưu tú từ Đơn vị Quốc tế của FBI với sứ mệnh đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ trên khắp thế giới.