Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Đích Cuối - Final Destination

Học sinh trung học Alex và bạn bè tránh được cái chết khi cậu nhận được điềm báo, nhưng nhóm người sống sót phát hiện ra rằng tử thần vẫn chưa bỏ qua cho họ.

Có thể bạn thích