Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Fukushima 50

Các công nhân tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Nhật Bản liều mạng ở lại nhà máy để ngăn chặn thảm họa sau khi gặp thảm họa kép động đất-sóng thần năm 2011.
Tags:

Có thể bạn thích