Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Trò Chơi Vương Quyền: Phần 2 - Game Of Thrones S2 | Tập 1

Tyrion xuất hiện giúp bảo vệ ngôi báu của Joffrey trước những mối đe dọa cả cũ lẫn mới, trong khi Daenerys tìm kiếm đồng minh và nước ở Hoang Mạc Đỏ.

Có thể bạn thích