Sorry, this video is not available in your country.

Gần 1.000 Nhà Tốc Mái Do Giông Lốc, Mưa Đá

chia sẻ

Gần 1.000 Nhà Tốc Mái Do Giông Lốc, Mưa Đá

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 03/04/2024
Giông lốc, mưa đá hai ngày qua ở Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng đã làm gần 1.000 nhà tốc mái, hàng nghìn ha hoa màu bị thiệt hại.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm