Sorry, this video is not available in your country.

Gặp Gỡ Chú Chó "Gương Mặt Hạnh Phúc" Chiến Thắng Cuộc Thi Chú Chó Xấu Xí Nhất Thế Giới

chia sẻ

Gặp Gỡ Chú Chó "Gương Mặt Hạnh Phúc" Chiến Thắng Cuộc Thi Chú Chó Xấu Xí Nhất Thế Giới

Người đăng:
Ngày đăng: 04/07/2022
Đây là Quý ông Happy Face. Nó chính thức là "Chú chó Xấu xí nhất Thế giới". Cuộc thi này đã diễn ra được gần 50 năm. Nhưng nó đã bị tạm dừng hai năm qua do đại dịch Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm