Sorry, this video is not available in your country.

Gia Đình Venezuela Sử Dụng "Kỹ Năng Sinh Tồn" Để Sống Sót Giữa Đại Dịch

chia sẻ

Gia Đình Venezuela Sử Dụng "Kỹ Năng Sinh Tồn" Để Sống Sót Giữa Đại Dịch

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 23/05/2020
Giữa đại dịch, môt gia đình Venezuela đã sử dụng kỹ năng sinh tồn để đối phó với sự khan hiếm các dịch vụ cơ bản ở đây như điện, nước, gas. Chưa bao giờ họ nghĩ rằng mình phải sử dụng những kỹ năng này cho cuộc sống thường ngày.
Tags: Covid-19

Tin Tức Tất cả

Xem thêm