Sorry, this video is not available in your country.

Gia Lai Công Bố Tình Huống Khẩn Cấp Về Sạt Lở Bờ Sông, Suối

chia sẻ

Gia Lai Công Bố Tình Huống Khẩn Cấp Về Sạt Lở Bờ Sông, Suối

Người đăng:
Ngày đăng: 21/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai công bố tình huống thiên tai khẩn cấp sạt lở bờ sông, suối trên trên địa bàn huyện Ia Pa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm