Sorry, this video is not available in your country.

Gia Tăng Nhiều Dịch Bệnh Gia Súc, Gia Cầm

chia sẻ

Gia Tăng Nhiều Dịch Bệnh Gia Súc, Gia Cầm

Người đăng:
Ngày đăng: 18/06/2024
Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, số ổ dịch và số gia súc mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có chiều hướng gia tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có 44 người tử vong do bệnh Dại. Đặc biệt, có 1 người chết vì nhiễm vi rút cúm gia cầm A/H5N1 và 1 người nhiễm vi rút cúm gia cầm A/H9N2.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm