Sorry, this video is not available in your country.

Giá Xăng Ron 95 Đã Giảm Về Ngưỡng Dưới 23.000 Đồng/Lít

chia sẻ

Giá Xăng Ron 95 Đã Giảm Về Ngưỡng Dưới 23.000 Đồng/Lít

Người đăng:
Ngày đăng: 02/12/2023
Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, từ 15 giờ chiều 30/11, xăng RON95-III giảm 34 đồng/lít xuống 22.990 đồng/lít; dầu diesel giảm 87 đồng/lít về mức 20.196 đồng/lít.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm