Sorry, this video is not available in your country.

Giá Xăng Ron95-III Và Dầu Diesel Giảm Nhẹ, Các Mặt Hàng Còn Lại Cùng Tăng

chia sẻ

Giá Xăng Ron95-III Và Dầu Diesel Giảm Nhẹ, Các Mặt Hàng Còn Lại Cùng Tăng

Người đăng:
Ngày đăng: 01/12/2023
Từ 15 giờ ngày 30/11, giá xăng ROB95-III giảm 34 đồng/lít; dầu diesel giảm 87 đồng/lít. Ngược lại, mặt hàng xăng E5 RON92 tăng 109 đồng/lít; dầu hỏa tăng 172 đồng/lít và dầu mazut tăng 91 đồng/kg.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm