Sorry, this video is not available in your country.

Giải Pháp Phát Triển Đồng Bằng Sông Cửu Long Trước Biến Đổi Khí Hậu

chia sẻ

Giải Pháp Phát Triển Đồng Bằng Sông Cửu Long Trước Biến Đổi Khí Hậu

Người đăng:
Ngày đăng: 02/08/2022
Hôm nay (1/8), tại Cần Thơ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo chính sách "Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ quy hoạch tích hợp".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm