Sorry, this video is not available in your country.

Giảm Dân Số Đe Dọa Tăng Trưởng Kinh Tế Hàn Quốc

chia sẻ

Giảm Dân Số Đe Dọa Tăng Trưởng Kinh Tế Hàn Quốc

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Mức giảm dân số tại Hàn Quốc đang đe dọa tăng trưởng kinh tế của nước này vào năm 2050. Đây là cảnh báo vừa được Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đưa ra.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm