Sorry, this video is not available in your country.

Giám Đốc Tình Báo Quân Đội Israel Từ Chức

chia sẻ

Giám Đốc Tình Báo Quân Đội Israel Từ Chức

Người đăng:
Ngày đăng: 23/04/2024
Giám đốc Cục Tình báo quân đội Israel, Thiếu tướng Aharon Haliva đã từ chức vào ngày hôm qua 22/4.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm