Sorry, this video is not available in your country.

Giám Sát Thuyền Viên Trên Tàu Trung Quốc Neo Đậu Ở Bình Định

chia sẻ

Giám Sát Thuyền Viên Trên Tàu Trung Quốc Neo Đậu Ở Bình Định

Người đăng: Yenht
Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đang phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các thuyền viên trên 5 tàu biển Trung Quốc mới đến neo đậu ở cảng Quy Nhơn.
Tags: Dịch bệnh, tin tức, Virus Corona