Sorry, this video is not available in your country.

Giao Hữu Võ Cổ Truyền vs Taekwondo

Yêu thích

Tinh Hoa Võ Cổ Truyền Việt Nam

Tinh Hoa Võ Cổ Truyền Việt Nam: Giao Hữu Võ Cổ Truyền vs Taekwondo

Người đăng: vothuat.clip
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Võ cổ truyền Việt Nam dùng để chỉ những hệ phái võ thuật lưu truyền trong suốt trường kỳ lịch sử của dân tộc Việt Nam, được người Việt sáng tạo và bồi đắp qua nhiều thế hệ, hình thành nên kho tàng những đòn, thế, bài quyền, bài binh khí, kỹ thuật chiến đấu đặc thù.
Tags: Võ thuật, Thể thao, Võ cổ truyền

Có thể bạn thích