Sorry, this video is not available in your country.

Góc Nhìn Hôm Nay: Cấm Ngân Hàng "Ép" Mua Bảo Hiểm

chia sẻ

Góc Nhìn Hôm Nay: Cấm Ngân Hàng "Ép" Mua Bảo Hiểm

Người đăng:
Ngày đăng: 09/07/2024
Từ ngày 1/7/2024, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, nghĩa là, người vay vốn từ ngân hàng để làm ăn hay đi gửi tiết kiệm, đã không còn cảnh lo sợ phải mua bảo hiểm đi kèm nữa. Tại sao có chuyện "bia kèm lạc" này thời gian qua? Mức chiết khấu hoa hồng cao cho đại lý bảo hiểm nhân thọ, là nguyên nhân chính. Còn các ngân hàng lại được lợi lớn, nhờ bán chéo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua hoạt động cho vay và huy động vốn tín dụng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm