Sorry, this video is not available in your country.

Góc Nhìn Hôm Nay: Nhức Nhối Nạn Bạo Hành Trẻ Mầm Non - Lỗ Hổng Quản Lý Chất Lượng Mầm Non Tư Thục

chia sẻ

Góc Nhìn Hôm Nay: Nhức Nhối Nạn Bạo Hành Trẻ Mầm Non - Lỗ Hổng Quản Lý Chất Lượng Mầm Non Tư Thục

Người đăng:
Ngày đăng: 18/03/2023
"Nhu cầu gửi con nhiều - Cơ sở mầm non uy tín quá tải - Mức phạt không có tính răn đe" - vòng lặp này tạo điều kiện cho các nhóm trẻ không đủ điều kiện hoạt động vẫn tồn tại. Vẫn còn nhiều khoảng trống trong quản lý và xử phạt những cơ sở này khiến những sự việc thương tâm đã xảy ra và các cơ sở không phép vẫn hoạt động.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm