Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Chiến Binh Đèn Lồng Xanh - Green Lantern

Trong một vũ trụ rộng lớn và đầy bí ẩn, một thế lực nhỏ nhưng đầy sức mạnh đã tồn tại hàng trăm năm. Những người bảo vệ hòa bình và công lý, họ được gọi là những chiến binh Đèn Lồng Xanh.  

Có thể bạn thích