Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Danh sách tập

Gấu Xám Và Những Chú Chuột Lemmut: Phần 1 - Grizzy And The Lemmings S1 | Tập 1

9.9 / 8 đánh giá
Đạo diễn:
Nhà của kiểm lâm là nơi duy nhất trong khu rừng ở Canada tồn tại sự văn minh. Khi kiểm lâm đi vắng, một chú gấu xám tên là Grizzy đã chiếm ngôi nhà và coi đó là lãnh thổ của mình. Nhưng chú không đơn độc, bởi vì có một nhóm những con vật nhỏ tên là lemmut.

Có thể bạn thích