Sorry, this video is not available in your country.

Hà Giang Thả Cá Thể Khỉ Vàng Quý Hiếm Về Tự Nhiên

chia sẻ

Hà Giang Thả Cá Thể Khỉ Vàng Quý Hiếm Về Tự Nhiên

Người đăng:
Ngày đăng: 24/02/2024
Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cho biết, đã thả một cá thể khỉ vàng quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm