Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội Chính Thức Ra Mắt 15 Sản Phẩm Du Lịch Đêm

chia sẻ

Hà Nội Chính Thức Ra Mắt 15 Sản Phẩm Du Lịch Đêm

Người đăng:
Ngày đăng: 28/11/2023
Sản phẩm du lịch đêm là những nỗ lực của Hà Nội nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch đêm của Thủ đô, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm