Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội Đánh Tỉa Cá Hồ Tây Làm Thức Ăn Chăn Nuôi

chia sẻ

Hà Nội Đánh Tỉa Cá Hồ Tây Làm Thức Ăn Chăn Nuôi

Quận Tây Hồ, Hà Nội đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục hiện tượng cá chết ở hồ Tây trôi dạt ven bờ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Tags: Hà Nội, Ô nhiễm môi trường, Cá Hồ Tây