Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội Hoàn Thành Chỉnh Trang 9 Biệt Thự Cổ

chia sẻ

Hà Nội Hoàn Thành Chỉnh Trang 9 Biệt Thự Cổ

Người đăng:
Ngày đăng: 19/11/2023
Thành Ủy Hà Nội cho biết chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị trong 9 tháng của năm nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm