Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội Nêu 5 Nguyên Nhân Cơ Bản Gây Ùn Tắc Giao Thông

chia sẻ

Hà Nội Nêu 5 Nguyên Nhân Cơ Bản Gây Ùn Tắc Giao Thông

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
UBND TP.Hà Nội vừa báo cáo HĐND thành phố về công tác tổ chức giao thông, trông giữ phương tiện và quản lý lòng đường, hè phố. Trong báo cáo đã nêu ra 5 nguyên nhân cơ bản gây ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm