Sorry, this video is not available in your country.

Hà Nội: Phà Nâng Giá Vé Nhưng Không Đảm Bảo An Toàn

chia sẻ

Hà Nội: Phà Nâng Giá Vé Nhưng Không Đảm Bảo An Toàn

Người đăng:
Ngày đăng: 16/04/2024
Một trong những vấn đề được Đoàn giám sát số 1 của UBTVQH chỉ ra trong quá trình giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại thành phố Hà Nội hôm nay là việc phà tăng giá nhưng vẫn không đảm bảo các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm